Praktijk voor Kindercoaching en Onderwijsbegeleiding Fiducia

 

Meedoen? Neem dan telefonisch contact op of vul het contactformulier in.

 

Rots en Water

De Rots en Watertraining wordt door mij gegeven aan kinderen vanaf 8 jaar.

Het is een psycho fysieke training waarbij er vooral geleerd wordt door te doen. De training wordt in de praktijk gegeven aan een klein groepje van maximaal 4 kinderen.

De training leert kinderen de eigen emoties en reacties te (her)kennen en te beheersen om zo uiteindelijk de goede keuzes te kunnen maken. De training is bedoeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, gepest worden, geen grenzen (durven) stellen en niet genoeg voor zichzelf (durven) opkomen.

Rots en water is een weerbaarheid- en sociale vaardigheidstraining. Door te oefenen en te praten met andere kinderen leert een kind om in te schatten wanneer het een rots kan zijn, en wanneer water. De rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.

Voorafgaand aan de training, tijdens het intakegesprek,  stelt uw kind samen met u een persoonlijk doel op.

Tijdens de training werken we aan:

 •  Bewustwording van het eigen lichaam, de lichaamshouding, emoties en reactievermogen;
 •  Mogen durven vertrouwen op jezelf;
 • Je sterk voelen in je eigen lichaam;
 • Ervaren dat je sterk bent en je eigen kracht kunt omzetten in de juiste acties;
 • Het gebruik van mentale kracht aan innerlijke kracht;
 • Omgaan met spannende situaties zonder dat je het contact met jezelf verliest.

Wanneer zijn de trainingen:

De eerstvolgende training start zodra er een groepje van minimaal 2 en maximaal 4 kinderen kan worden gemaakt. In overleg kan de training ook individueel aangeboden worden, bijvoorbeeld als voorbereiding op de training in een grotere groep. Voor sommige kinderen is dit fijn. Het voordeel van het werken met kleine groepjes is dat er meer persoonlijke aandacht voor ieder kind is.


 

 

 

Ik Leer Leren

Ik Leer leren is groepstraining die kinderen helpt te ontdekken hoe ze het beste zelf kunnen leren.  Leren is een complexe zaak en voor ieder kind anders. We weten allemaal dat het voor het ene kind makkelijker is om te leren dan voor het andere kind. Leren is niet alleen maar oefenen van lesstof, leren is meer. Tijdens de "Ik leer leren" training leert het kind hoe het kan leren, wat het moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en waarom leren best leuk kan zijn. De training helpt het kind om meer grip te krijgen op het huiswerk door sneller en handiger leren. Op deze manier, blijft er meer tijd over voor bijvoorbeeld hobby's en sport. Ouders hoeven dan uiteindelijk minder te pushen en te controleren wat de sfeer in huis vast ten goede komt.

De training is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar. Kinderen met concentratieproblemen, faalangst, kinderen die onder maat presteren en kinderen met leerachterstanden kunnen zich opgeven voor deze training. In de praktijk Fiducia wordt gewerkt in groepjes van maximaal 6 kinderen. Uiteraard wordt er goed gekeken naar de groepssamenstelling. 

Graag verwijs ik naar de landelijke website: ikleerleren.nl 

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Doelen van de training:

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Omgaan met concentratieproblemen
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met motivatie
 • Aanleren van helpende leer strategieën
 • Leren van een goede leer organisatie
 • Inzicht in eigen mogelijkheden
 • Leren van elkaar
 • Ervoor zorgen dat kinderen de 'luikjes' open hebben staan voor het opnemen van lesstof

 De inhoud van de training:

Les 1: Vaststellen doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren

Les 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie-strategieën

Les 3: Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen

Les 4: Leren omgaan met concentratie

Les 5: Leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek

 

Wanneer zijn de trainingen:

De eerstvolgende training start zodra er een groepje van minimaal 2 en maximaal 4 kinderen kan worden gemaakt. In overleg kan de training ook individueel aangeboden worden.


 

 

 

 

Met Plezier naar de Brugklas

De training Met Plezier naar de Brugklas wordt in de praktijk gegeven aan kinderen uit groep 8 die het komende schooljaar starten in de brugklas van het voortgezet onderwijs.

De training is bedoeld voor kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken in de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs omdat zij wat kwetsbaar zijn en zich bijvoorbeeld snel laten beïnvloeden door andere kinderen. Tijdens de training gebruik ik elementen uit de bovengenoemde Rots en Watertraining.

De training gaat uit van het Competentiemodel, dat wil zeggen dat de kinderen vaardigheden aangeleerd krijgen die ze nog missen om sterker te staan en om eigen keuzes te kunnen maken. Tijdens het aanleren van de vaardigheden krijgen ze  feedback van  de andere kinderen en van mij. We spelen veel situaties uit in rollenspellen.

Wanneer zijn de trainingen:

De eerstvolgende training start zodra er een groepje van 4 kinderen kan worden gemaakt, dit is gelijk ook het maximaal aantal kinderen.