Praktijk voor Kindercoaching en Onderwijsbegeleiding Fiducia

 

Remedial Teaching - Bijles

 

 

Voor die kinderen die moeite hebben met de leerstof van de kernvakken, hierbij denk ik aan rekenen, taal, spelling, en begrijpend lezen, bied ik remedial teaching - bijles aan afgestemd op uw kind.

Tijdens de remedial teaching - bijles kan er ook gewerkt worden aan de taakaanpak, de werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. De remedial teaching vindt altijd één-op-één plaats.

Voordat de remedial - teaching bijles start, vindt er altijd een persoonlijke intake plaatst waarna er een handelingsplan zal worden opgesteld. Het handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig wordt het bijgesteld.